Getsemaneafton på skärtorsdagen 28 mars kl 18:30

Skärtorsdagsgudstjänst med nattvard.