Ekumenisk gudstjänst i Storvreta kapell 22 oktober kl 11

Temat är ”Att leva tillsammans”. Vi samlas till gudstjänst i Storvreta kapell. Predikan Ingela Wikander och Eva Åsjö.