Gudstjänster

I Lyckebokyrkan firas det gudstjänst de flesta söndagsförmiddagar (se kalendariet). Efter gudstjänsten är det fika för den som vill stanna en stund. 

På en vanlig gudstjänst kommer ungefär 65 personer, ibland fler och ibland något färre. Det är vanligt folk i alla åldrar, flera av dem bor säkert i ditt kvarter. Innehållet varierar naturligtvis, men oftast är det någon som sjunger, någon grupp som spelar eller kanske något teaterinslag; det är några gemensamma sånger, predikan och en stund för bön. Någon gång per månad firas nattvard i gudstjänsten. 

DU är ALLTID välkommen!

Bibelstudier

Bibelstudiegruppen ses varannan måndag kl 13:00. 

Hantverksgruppen

Hantverksgruppen träffas på måndagar kl 13:00

Vi stickar och virkar och lagar saker i god gemenskap.

Måndagsfika

Kom och dela gemenskapen med en kopp te eller kaffe

Måndagar 14:30

Tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss. Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.