Uppstartsgudstjänst med nattvard 20 augusti kl 10

Vi firar gudstjänst och ger en oss ingång till en ny termin med Temat Tro och Liv. Predikan Ingela Wikander