Gudstjänst 10 september kl 10

Gudstjänst 14:e söndagen efter trefaldighet. Predikan av Ingela Wikander med temat, Enheten i Kristus. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.