Familjegudstjänst 1 oktober kl 10

Familjegudstjänst i Lyckebokyrkan på Mikaelidagen med änglarna i centrum. Söndagsskolan ansvarar för gudstjänsten. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.