Gudstjänst 21 maj kl 10

Gudstjänst i Lyckebokyrkan. Tema Den stilla susningen. Predikan Ingela Wikander.