Publicerat 

Barn och unga

Barn och unga

 

Vår verksamhet

Söndagsskola

Under de flesta gudstjänsterna har barnen möjlighet att smita ut på söndagsskola. Då erbjuds det lekar, spel, pyssel mm. Men två gånger i månaden är det en större samling som heter Leva livet. Då dyker barnen ner i en bibelberättelse och får vara med om ett drama, teater, aktiviteter och reflektion. För att veta vilka gudstjänster det rör sig om, vänligen se kalendariet.

Till kalendariet

Tonår

På fredagskvällar kl 19 är det tonår i kyrkan! Woho! Målgruppen är ungdomar mellan 13-18 år, men vi har inga murar vid våra gränser! Alla är välkomna att dela gemenskapen i olika aktiviteter, som avslutas med en andakt. Vid frågor kontakta ansvarig Jakob på j.haglof@gmail.com

Scouter

Inom scouterna gör och upplever vi saker tillsammans. Du får lära dig många roliga och spännande saker, som t ex att elda, vårda naturen och sjukvård. Vi har också en hel del hantverk och pyssel, lär oss om andra delar av världen, lagar mat, leker lekar och framförallt åker vi på hajker och läger. Kort sagt försöker vi ha så roligt tillsammans som möjligt.

Mer om scouterna

Mark 10:13-16

Folk kom till ho­nom med barn för att han skul­le röra vid dem. Men lärjung­ar­na vi­sa­de bort dem. När Je­sus såg det blev han förar­gad och sa­de: ”Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hin­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn kom­mer ald­rig dit in.” Och han tog dem i fam­nen, la­de händer­na på dem och välsigna­de dem. 
Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Läs mer om Equmenia