Dopgudstjänst 2 juni kl 10

Gudstjänst där vi välkomnar nya medlemmar. Temat för denna gudstjänst är Gud som vår fader. Predikan Gunnar Nilsson. Musik med Jonathan Arnlund. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Efesieerbrevet 3:14-21

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.