Gudstjänst på Trefaldighetsdagen 26 maj kl 10

Gudstjänst på Trefaldighetsdagen med tema Gud, Fader, Son och Ande. Predikan av Gunnar Nilsson. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.