Gudstjänst 7 april kl 10

Tema: Vittnen till den uppståndne Jesus. Vi får möta de som mötte uppstånde Jesus som finns beskrivet i 1Kor 15. Predika Carl-Johan Berglund. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.