Scoutgudstjänst på Palmsöndagen 24 mars kl 10

Scouterna medverkar i gudstjänsten med sång och drama. Predikan av Ingela Wikander. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.