3:e söndagen i fastan 3 mars kl 11

Vi får fokusera och känna kraften i bönen.

Efesierbrevet 1: 15-17

Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom.

Predikan av Ingela Wikander. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.