Gudstjänst 19 november kl 11

Gudstjänst på söndagen innan domsöndagen. Temat är bön med mycket bör och möjlighet till förbön. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.