Gudstjänst med nattvard 12 november kl 11

Gudstjänst med nattvar med tema, Gränslös förlåtelse från Gud till oss. Predikan av Ingela Wikander. Kyrkkaffe efter gudstjänsten. 

Det kommer att finnas möjlighet till bön 30 minuter innan gudstjänsten i bönerummet eller stillheten beroende på hur många som vill vara med.