Gudstjänst med gemenskapsdag 23 april kl 10

Den gode herdens söndag, då både vår altartavla och korset får vara i centrum. Efter gudstjänsten har vi en gemenskapsdag med möjlighet till att grilla korv och att umgås. Var och en tar med sig det man vill grilla. Predikan av Ingela Wikander