Familjegudstjänst 16 april kl 10

Söndagsskolan ger oss en familjegudstjänst med temat ”Påskens vittnen”