Långfredagsgudstjänst 7 april kl 10

En gudstjänst i korsets skugga. Predikan av Ingela Wikander.