Gudstjänst Jungfru Marie Bebådelsedag 26 mars kl 11

Jungfru Marie Bebådelsedag. Guds mäktiga verk. Ett tillfälle att reflektera över vad jag svarar när Gud kallar. Predikan av Ingela Wikander