Världsböndagen 3 mars kl 12

Ekumenisk gudstjänst på världsböndagen. Årets land är Taiwan. Vi firar gudstjänst, äter tillsammans och får information. Med Ingela Wikander och Eva Åsjö.