Gudstjänst 26 februari kl 11

1:a söndagen i Fastan. Prövningens stund, Jesu prövning men också din. Predikan av Ingela Wikander