Gudstjänst med nattvard 19 februari kl 11

Kärlekens väg, Fastan börjar och vi får hitta vår väg i tro. Predikan av Ingela Wikander