Ekumenisk Gudstjänst i Lyckebokyrkan 22 januari kl 11

Ekumeniskt bönedygn avslutas med gudstjänst i Lyckebokyrkan, med Ingela Wikander och Karolina Adlarson.