Missionsgudstjänst 8 januari kl 11

Offer till mission i andra länder. En gudstjänst där vi igen får möta Gert Lind.