Sjung in julen 18 december kl 11

Julsångsgudstjänst – Kom och sjung in julen. Gudstjänst med mycket musik och julpsalmer. Söndagskola.