Basar och Luciatåg 10 december kl 14 till 17. Luciatåg kl 16

Basar med julpynt och lotterier. Servering kommer att finnas både före och efter Luciatåget. Luciatåg börjar kl 16.