Upplandsmöte med Gudstjänst i Missionskyrkan i Uppsala 23 oktober kl 11

Gemensam Gudstjänst i missionskyrkan i Uppsala. Predikan av Lasse Svensson