Gudstjänst med ljuständning 5 november kl 11

All Helgonadagen. OBS Ny gudstjänsttid. Vi firar gudstjänst och minns dem som gått före oss.