Gudstjänst med scoutmedverkan 2 oktober kl 10

Den helige Mikaels dag. Änglar, finns de? Scouterna medverkar med sånger och drama.

Predikan Ingela Wikander