Gudstjänst med nattvard 25 september kl 10

Vad är viktigt? Vad är det som är det viktiga och nödvändiga i livet? Hur planerar vi för att det ska kunna vara viktigt?