Gudstjänst 18 september kl 10

Kollekt till missionen