Gudstjänst 4 september kl 10

Gudstjänst i Lyckebokyrkan med predikan av Ingela Wikander

Tema: Friheten att leva i Guds rike i denna värld.