Gudstjänst den 14 augusti kl 10

Gudstjänst i Lyckebokyrkan med predikan av Ingela Wikander