Ekumenisk friluftsgudstjänst vid kolonilotterna – 19 juni kl 10

Vi firar gudstjänst tillsammans vid kolonilotterna. Ta med en stol och fikakorg. Vid regn i Lyckebokyrkan. Predikan Eva Åsjö