Gudstjänst med nattvard – 15/5 kl 10

Tema: Att växa i tro, att växa i Guds rike. Predika Ingela Wikander