Påskdagsgudstjänst med nattvard 17/4 kl 10

Vi firar tillsammans Påskens under, uppståndelsen.

Ingela Wikander och Eva Åsjö