Gudstjänst – Långfredagen 15/4 kl 10

Långfredagen en gudstjänst i korsets skugga enligt Lukas evangeliet. Ingela Wikander