Nattvardsgudstjänst 6/3 kl 11

Vi har en nattvardsgudstjänst.