Gudstjänst 27/3 kl 10 – Jungfrumariebebådelsedag

Jungfrumariebebådelsedag. Guds mäktiga verk.

Predikan Ingela Wikander