Gudstjänst 20/3 kl 10

OBS NY gudstjänsttid! Vi får besök från Teologiska högskolan. Vi får information om Pastors- och Diakonutbildningen och tar upp offer till det ändamålet.

Predikan Elsa Cronhjort