Gudstjänst – sjukhuskyrkan 20/2 kl 11

Besök från Sjukhuskyrkan. Vi tar upp kollekt till deras arbete idag.