Ekumenisk bönevecka i Storvreta 18-25 januari

Den ekumeniska böneveckan i Storvreta

Bönedygn
Som en del av den ekumeniska böneveckan 18-25 januari ordnar Lyckebokyrkan och Ärentuna församling ett bönedygn! Kom med be! Vi startar med en gemensam bön och lovsångsandakt
lördag 22 januari 12.00 i Storvreta kapell.
Dygnet avslutas med gudstjänst  
söndag 23 januari 11.00 i Lyckebokyrkan.
Det blir också fler gudstjänster i veckan att komma på!
Välkommen också att engagera dig i förarbetet!

För mer information kontakta: 
karolina.adlarson@svenskakyrkan.se eller
ingela.wikander@lyckebokyrkan.se