Gudstjänst med nattvard – En stjärna i öster 23/1 kl 11

Vi firar gudstjänst tillsammans under böneveckan för kristen enhet. Temat för veckan är ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus” Materialet är gjort av kyrkornas råd i Mellanöstern. Gudstjänsten är också avslutningen på vårt bönedygn. 

Predikan av Karolina Adlarsson