Nattvardsgudstjänst 2/1 kl 11

Gudstjänst med nattvard. Predikan av Ingela Wikander