Tredje advent – Gudstjänst med nattvard 12/12 kl 11

3:e Advent Bana väg för Herren. Hur gör vi det i våra liv? Och för andra människor. Hur håller vi fast i det Herren lär oss.