Domsöndagen med nattvard 21/11 kl 11

Vi tittar mot tidens slut, en tid för eftertanke och för bön. Har mitt liv visat på Kristus, eller? Nattvard