Missionsgudstjänst 14/11 kl 11

Litauen är temat för dagens gudstjänst. Vi får förhoppningsvis besök av Cecilie Larsén, samordnare Eurasien vid Equmeniakyrkan. Kollekt till Litauen