Minnesgudstjänst 6/11 kl 11

Obs! ny gudstjänsttid. Vi möts till gudstjänst för att minnas de som gått före oss. Musik och texter. Ljuständning.