Gudstjänst – Gemenskap 17/10 kl 10

Gudstjänst som har som tema Gemenskap. Tankar om gemenskap med Gud, med kristna vänner. Kan den Helige Ande hjälpa oss att bli en gemenskap som visar på Gud? Predikan av Ingela Wikander