Upptaktsgudstjänst i Lyckebokyrkan 29/8 kl 10

Upptaktsgudstjänst med Ingela Wikander. Nattvard och utdelning av biblar till 10 och 11 åringar